Aktier som ger utdelning

Idag är aktier som ger höga utdelningar mycket populära. Speciellt om underliggande bolag till aktien har en stabil verksamhet med jämn försäljning och vinst.

Vilka attraheras av stabila utdelningsbolag? Främst är det pensionskapital, fonder och privatpersoner som gillar att ha ett kassaflöde med utdelningar till sitt konto. Pengarna som kommer in kan sedan placeraren välja att återinvestera eller köpa andra aktier för. Utdelningarna skapar en trygghet eftersom de är återkommande varje år och du mår psykologiskt bättre av att veta att du får pengar i handen trots börsnedgång. Historiskt har utdelningar utgjort cirka 40-50% av den totala avkastningen från aktier.

Var kommer utdelningen ifrån? En aktieutdelning kommer från bolagets vinst och ofta pratar man om en utdelningsandel i förhållande till vinsten. Hela vinsten som ett bolag gör är aktieägarnas avkastning. Alla kostnader innan vinsten får leverantörer, personal, ledning och banker. Ett bolag kan välja om man vill dela ut en stor del av vinsten eller om man vill använda den till att växa. Eftersom vinsten är en periodisering av kassaflödet så bör man egentligen titta på fria kassaflödet i kassaflödesanalysen för att få en uppfattning om pengarna räcker till för att betala utdelningen. Vinsten kan nämligen variera beroende på redovisningstekniska saker som avskrivningar och nedskrivningar. Om bolaget inte har fritt kassaflöde så kan man låna pengar av banken för att tillfälligt ha resurser för att betala utdelningen.

aktieutdelning

Stirra dig inte blind på utdelningen. Bolag med höga utdelningar eller direktavkastning i procent har ofta växt färdigt och behöver inte pengarna i sin verksamhet. Därför delar man ut största delen av vinsten/fria kassaflödet. Undantag finns som H&M som kan växa samtidigt som man håller en maximal utdelningsandel. Det optimala är att hitta bolag och aktier som ger en bra utdelning men som ändå har råd att förvärva andra bolag. Dessa bolag brukar vara kapitalsnåla och effktiva vilket gör att mycket kontanter blir över i företaget.

Varför delar bolagen ut? Därför om bolagen skulle behålla allt kapital i sin balansräkning så skulle det inte vara en effektiv kapitalallokering. Ju mer kapital bolaget har ju mindre avkastning blir det för aktieägarna. Därför delar bolagen ut kapital som de inte behöver för att hålla eget kapital på låga nivåer. Då blir vinsten större i förhållande till kapialet och avkastning på eget kapital ökar. Kända investerare som Warren Buffet gillar att investera sina pengar i bolag och aktier som har 20% avkastning på eget kapital och högre.