Insättningsgaranti viktigt?

Är insättningsgarnti något man bör sträva efter att ha på sitt sparkonto? Svaret är väl egentligen att det beror på. Garantin gör att dina pengar är skyddade till ett belopp på 100.000 euro, vilket motsvarar 800-900.000 kr beroende på vad valutkursen eur-kronor står i. Du bör ha insättningsgaranti om du bara vill bevara pengarna någonstans. Men vill du ha avkastning det vill säga ränta på pengarna så borde du överväga att överge den statliga insättningsgarantin.

”Trygghet är inte alltid säkert” – Olof Persson

Vad som menas med det citat är att även insättningsgrantin har sina svagheter. Det är nämligen en fond som bankerna i Sverige har behövt betala till varje år från sin vinst. Denna reservfond är vad Riksbanken och Riksgälden kallar den statliga insättningsgarantin.

statlig-insättningsgaranti
Statlig insättningsgaranti mer ett lovord än garanti?

Denna fond är begränsad och enligt mina beräkningar (kan ha fel) så räcker inte fonden till mer än 1-2 bankers konkurs. Så kanske är det mer en förtroendesak än en garanti? Oavsett är du villig att frångå insättningsgaranti så ökar din årliga avkastning med 3-6% per år vilket är mycket bra när inflationen är låga 0-1% i Sverige.

  • Nischbank 3-10% ränta
  • Traditionell bank 0-0,5% ränta

Stefan Ingves är mannen som ska skapa förtroende inom Sveriges penningsystem.